Đặc điểm của gỗ...

Gỗ lim từ ngày sua la loại gỗ quý ,thân gỗ cừng trắc khong bi mối mọt

Xem thêm

Gỗ gụ

Đặc điểm của gỗ gụ

Xem thêm

Gỗ giáng hương

Đặc điểm của gỗ giáng hương

Xem thêm

Gỗ dổi

Đặc điểm của gỗ dổi, gỗ dổi là một loại gỗ có độ bền cao trong quá trình sử dụng

Xem thêm

Đặc điểm gỗ chò ...

Đặc điểm, gỗ chò là một loại gỗ khá bền trong điều kiên tự nhiên chịu được nước

Xem thêm

Đặc điểm gỗ gõ ...

Gỗ gõ đỏ là loại gỗ lằm trong nhóm 1 là loại gỗ có độ bền cao hình thức đẹp

Xem thêm

Đặc điểm của gỗ...

Gỗ trắc là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất hiện nay gỗ rất bền và đẹp

Xem thêm

Đặc điểm của gỗ...

Gỗ mun là loại gỗ đẹp bền trong tự nhiên có giá trị cao

Xem thêm

Đặc tính gỗ xoan đ...

gỗ xoan đào là một loại gỗ đẹp ,tuổi thọ của gỗ chỉ ở mức trung bình

Xem thêm